Informatie over de PI1DSA live D-STAR internet-stream 

De stream is op 15 april 2008 gestart en maakte in eerste instantie gebruik van de stream van het Techniek-netje. Oorspronkelijk zou deze stream twee weken in de lucht blijven. Op 24 april werd echter duidelijk dat e.e.a. langer operationeel kan blijven, waarschijnlijk enkele maanden. Vanaf dat moment kreeg het Techniek-netje een nieuwe eigen stream. De D-STAR-stream blijft op de huidige link toegankelijk. De komende tijd wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de D-STAR-stream permanent in de lucht te houden.

De D-STAR-stream maakt in april nog afwisselend gebruik van de DV dongle en een Icom IC-U82 portofoon. De dongle was oorspronkelijk op PI1DSA gekoppeld, maar sinds 24 april is deze gelinkt aan de nieuwe Reflector 17a. De portofoon bevindt zich op een kilometer of 8 vanaf de repeater en deze geeft via ontvangst op de eigen rubber duck-antenne het geluid van de repeater weer. Vanaf eind april zal ook af en toe een IC-E92 voor de stream gebruikt worden.

Portofoon of dongle
Het is gemakkelijk te horen welke bron voor de stream gebuikt wordt, de DV dongle of de U82: de dongle heeft namelijk geen mogelijkheid om een roger piep hoorbaar te maken. Is er een roger-piep, dan wordt een portofoon gebruikt, en anders de DV dongle. In tegenstelling tot de meeste FM-repeaters geven D-STAR-repeaters namelijk geen roger piep. De meeste apparaten (behalve de DV dongle) hebben de mogelijkheid om het apparaat zelf een roger piep te laten maken. Dat laatste is vooral bij portofoons en mobiele apparaten een vrijwel onmisbare optie. Omdat D-STAR geen ruis kent, en het achtergrondgeluid digitaal wordt onderdrukt is het namelijk erg lastig om te horen of een tegenstation een spraakpauze houdt of uit de lucht is. De interne rogerpiep in een D-STAR-apparaat geeft aan zodra een draaggolf uit de lucht gaat. Soms is kort achter elkaar tweemaal zo'n rogerpiep hoorbaar. De repeaters zenden hun call digitaal uit, waardoor deze in het display van een D-STAR-apparaat zichtbaar wordt. Een repeater gaat daarvoor aan het eind van een doorgang kort uit de lucht (dan geeft een D-STAR-ontvanger de eerste piep), en komt dan opnieuw kort in de lucht om de call digitaal uit te zenden. Daarna geeft de D-STAR-ontvanger dus een tweede piep.

Als twee stations ongeveer tegelijk inschakelen kan het voorkomen dat de koppeling tussen de repeaters, de reflector en de gateway door het systeem deels wordt losgelaten. Het kan dan dus voorkomen dat een doorgang van een station op één of meerdere van de repeaters niet hoorbaar is, terwijl dit op de gateway of op de gateway en de rest van de repeaters wel het geval is. Ook komt het voor dat één van de twee stations die gelijk inschakelen op zijn of haar lokale repeater gewoon gewoon hoorbaar is, terwijl het andere station dan op de gateway en de rest van de repeaters gehoord wordt. Het is daarbij wanneer je op de stream luistert goed te bedenken dat de DV dongle laat horen wat er op de gateway gebeurt, en een aangesloten portofoon alleen de lokale repeater (in dit geval dus PI1DSA). Meestal gaat het allemaal trouwens allemaal gewoon goed. Overigens hebben alle D-STAR-repeaters een wurger die op 3 minuten en 20 seconden staat ingesteld. Na die tijd gaat de zender van de repeater uit de lucht. Het signaal via de gateway en dus ook op een aan de repeater gelinkte DV dongle blijft overigens wel gewoon hoorbaar, ook al stuurt de repeater geen HF-signaal meer uit.

Wanneer via de stream één van de twee stations in een gesprek niet hoorbaar is, dan is de oorzaak bijna altijd dat de apparatuur van het niet hoorbare stations niet goed is ingesteld. Meestal betreft het hier nieuwe amateurs, of amateurs met nieuwe apparatuur (dat zijn er op het moment nogal wat), of het zijn mensen die gewend zijn een repeater zonder gateway te gebruiken. Je moet bij een D-STAR-apparaat expliciet aangeven dat je van de gateway gebruik wilt maken. (Voor insiders: je moet voor PI1DSA in RPT1 aangeven 'PI1DSA B' om op 70 cm te werken, maar voor de gateway moet daarnaast in RPT2 staan 'PI1DSA G'). Stations die deze laatste instelling niet hebben ingevoerd zijn wel op de repeater hoorbaar, maar niet op de DV dongle, die immers op de gateway luistert. Overigens kunnen stations die deze instelling niet hebben ingevoerd om het ingewikkeld te maken zelf wel stations horen die op de gateway zitten.

Linken
Iedere zendamateur kan in principe gebruik maken van D-STAR-repeaters. Voor de extra mogelijkheden die de repeater biedt is het behalve de bovengenoemde instelling nodig om je bij de repeater te registreren. Die registratie zorgt er bovendien bij DV dongle gebruikers voor dat er alleen mensen met een zendmachtiging via internet de repeater op kunnen. Met een registratie kun je bijvoorbeeld vanaf je portofoon verschillende repeaters aan elkaar linken, dat wil zeggen het geluid van twee repeaters parallel schakelen. De afscherming van de extra mogelijkheden die de repeater biedt kan per repeater enigszins verschillen. Bij sommige buitenlandse repeaters kunnen alleen beheerders links maken en bij een aantal D-STAR-rondes wordt ook de mogelijkheid om te linken bij de aangesloten repeaters tijdelijk uitgeschakeld. Verder is het bij sommige repeaters nodig om je eerst te registreren voordat je met een portofoon of zendontvanger via de gateway hoorbaar wordt.

Hot Spots
Een Hot Spot is een door de Japanse zendamateur Satoshi Yasuda (7M3TJZ/AD6OZ) bedacht bouwpakketje dat totaal zo'n 50 dollar kost. Met het printje samen met een normale voor digitale modes geschikte FM-zendontvanger wordt het mogelijk om gebieden waar geen repeaterdekking is voor D-STAR te ontsluiten. Mensen die van een Hot Spot gebruik maken zenden en ontvangen op dezelfde frequentie. Dat gebeurt meestal in de twee meterband in de buurt van de 144,900 of op 70 cm. Er kunnen meerdere stations tegelijk van de Hot Spot gebruik maken. Zij zenden dan gewoon simplex uit op de Hot Spot-frequentie, waarbij het gateway-systeem die signalen ook ook de aangesloten repeaters laat horen. Doordat een Hot Spot meestal geen hoge antenne heeft kunnen die stations elkaar lokaal dan weer gewoon rechtstreeks op de Hot Spot-frequentie horen. Momenteel zijn er in Nederland Hot Spots in Eindhoven, Den Helder en in Zwolle, en ook in Vlaanderen zijn er meerdere en er zijn diverse mensen mee aan het bouwen. Doordat Hot Spots in Nederland bemand gebruikt worden zijn deze normaal gesproken niet 24 uur per dag in de lucht.

Reflector 17
Een reflector is een mogelijkheid om meerdere repeaters aan elkaar te koppelen. De Nederlandse Reflector 17 bestaat fysiek gesproken uit een server met een directe koppeling op de internet-backbone. Meerdere repeaters kunnen tegelijk op de reflector worden gekoppeld. Op dit moment worden PI1DSA (Amersfoort), PI1HWB (Breda), ON0WV (Brugge) en de 70 cm-module van ON0OS (Oostende) meestal op de reflector samengevoegd. Daarmee wordt een groot deel van Nederland en Vlaanderen via D-STAR bereikbaar.

Een reflector heeft drie modules. Wanneer de koppeling tussen Nederlandse en Vlaamse repeaters teveel drukte op gaat leveren, dan is het waarschijnlijk dat de Nederlandse relais op module A zullen blijven (REF017A) en de Vlaamse repeaters via module B oftewel REF017B zullen worden gekoppeld. Het is nog niet zeker, maar het ligt voor de hand dat REF017C door Waalse repeaters gebruikt gaat worden.

Meer info over D-STAR is o.a. te vinden op www.d-star.nu 

sluit dit venster