www.rammagazine.nl
Internetpagina bij het
 maandblad RAM
  

(mm/dd/jjjj)

 

HET MAGAZINE OVER COMMUNICATIETECHNIEK

 

 Magazine voor radioamateurs (zendamateurs, luisteramateurs) en scannerliefhebbers

Mededeling

Het blad RAM houdt er precies na vijfentwintig jaar mee op om te bestaan. Het decembernummer van 2004, nummer 270 is het laatste nummer van RAM dat verschijnt. In dit nummer staat onder andere een interview met Willem Bos (zie hieronder), oprichter en bedenker van RAM en haar voorloper, het blad Break Break, over de ontstaansgeschiedenis van de beide tijdschriften.

Het blad stopt dus precies 25 jaar na het verschijnen van het eerste nummer van Break Break, in december 1979. Dat is overigens puur toeval. Al jaren lopen de inkomsten van het blad terug, en uitgever BDU heeft nu, na lang overwegen, besloten dat voortzetting ervan niet meer zinvol is. Hiermee houdt het enige commerciële tijdschrift dat er in dit marktsegment is, helaas op te bestaan.

John Piek

        mede namens hoofdredacteur Marcel Debets en alle andere redactieleden

 


 


"Je moet een blad altijd maken voor de lézer."

Interview met Willem Bos

Vanwege de onzekere situatie bij ram (van najaar 2004, JP) dit keer geen intro ingeleverd.

Willem Bos is zonder twijfel de bekendste hoofdredacteur die RAM in de loop der jaren gehad heeft. Hij is oprichter van ons blad en vanaf het nul-nummer van het blad in december 1979, toen ons blad nog Break Break heette hoofdredacteur. Hij deed dat werk tot eind 1990: Willem Bos gaf in die gloriejaren bezielend leiding aan het blad. Daarnaast schreef hij zelf ook nog eens 80% van de artikelen en was daar vaak meer dan 70 uur per week mee bezig. "Ik vind dat je een blad moet maken voor de lezers. Niet voor de adverteerders of om de drukpersen te laten draaien, zoals je vaak wel ziet. Een dergelijke manier van werken zíé je ook aan een blad. We deden in die tijd als eerste blad regelmatig onderzoek naar wat de lezers wilden, door middel van een enquête/prijsvraag en zodoende konden we een blad maken helemaal naar de wens van de lezers."

Op 3 maart 1980 werd door de MARC-regeling het gebruik van de 27 MHz-band toegestaan. Willem Bos, afkomstig van een groothandelsbedrijf in meetapparatuur voor hoogfrequent, werkte in de jaren daarvoor onder andere voor het NOS-programma Hobbyskoop van Hans G. Jansen. Toen de legalisering van de 27 MHz eraan kwam, leek het hem een goed idee als er ook een tijdschrift was dat aandacht aan dat onderwerp zou besteden. 

  

  

Schattingen gingen er in die tijd uit dat er wel een miljoen bakjes over de toonbank zouden gaan. Hij ging vervolgens een aantal partijen bij langs, maar de voorstellen die zij deden leken, om verschillende redenen geen goed idee te zijn. Om die reden besloot hij toen maar om het plan zelf uit te voeren. "Ik had al mijn geld in het nieuwe tijdschrift zitten. Maar het was een succes. We begonnen in december 1979 met 20.000 gedrukte tijdschriften, en in maart zaten we al op 60.000 abonnees. Die begintijd was een enorme chaos. Je had toen nog geen computers zoals nu, en de afhandeling van bijvoorbeeld de nieuwe abonnees werd toen nog door bureaus gedaan. Maar naar welk bureau ik ook ging, zodra ik vertelde 600 nieuwe abonnees per week te hebben, bleken zij dat dus niet aan te kunnen. We hadden daarnaast grote problemen met het innen van de abonnementsgelden, alleen het drukken van het blad kostte al zo'n 100.000 gulden per maand. Toen in de chaos van die begintijd ook mijn compagnon nog eens een substantieel bedrag van het blad bleek te hebben gestolen, heb ik besloten om de zakelijke kant aan iemand anders over te laten. In maart 1981 ruim een jaar na het begin heb ik het blad zo verkocht aan Jan van Herksen uit Culemborg. Hij was de uitgever van bladen als Kabelvisie en Videovisie en liet de inhoud van het blad helemaal aan mij over. Tegelijk met die overname, kwam de naamswijziging van Break Break naar RAM."

Lees het gehele interview (begin bij het kopje 'Gehandicapten')


Voor een website die de traditie van RAM enigszins probeert voort te zetten, zie:

www.vragenrubriek.nl


RAM stond aanvankelijk voor Radio Amateur Magazine. Later was de omschrijving van het blad breder. Hieronder een greep uit het beeldmateriaal uit de laatste periode dat RAM bestond.Vorige

Internet-redactie: John Piek
Copyright © 2004: John Piek, en
BDU (inhoudsopgave, beeldmerk en bladconcept)


RAM-HISTORIE (toegang alleen op aanvraag)